ตารางเรียน

ตารางนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ช.1 กท. ช.1 คธ. ช.1 ชย.
ช.1 กร. ช.1 กร.(ทวิ) ช.2 กท.
ช.2 กร. ช.2 คธ. ช.3 กท.
ช.3/1 กร. ช.3/2 กร. ช.3 กร.(ทวิ)
ส.1 กจ.(ม.6) ส.1 กจ.(ปวช.) ส.1 กร.(ปวช.)
ส.1 กร(ม.6) ส.1 กร.ทวิ ส.1 กร.ทวิ(ม.6)
ส.2 บริการ(ตกค้าง) ส.2 กจ.(ปวช.) ส.2 กร.(ทวิ)
ส.2 กจ.(ม.6) ส.2 กร.ทวิ(ม.6)
^