ปีงบประมาณ 2566

งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

 
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
^