Personnel

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวสุรัตน์วดี คงแก้ว

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวนาถยา นามวิเศษ

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นายพัฒนศักดิ์ มันยู

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นายเอี่ยม ศรีแสง

  ครูผู้ทรงคุณค่า

^